Affreschi  sec. XIV - BA - m - 1/1

 01A05BAM1 

Color b/n 

Maestro di Jacopone da Todi et altri

Polittico a muro primi '300; altri affr. meta '300 e 1574

Todi

02A05BAM1 

Color b/n 

Maestro di Jacopone da Todi 

Jacopone da Todi

Todi

 

03A05BAM1 

Color b/n 

Maestro di Jacopone da Todi et altri

Polittico a muro primi '300; altri affr. meta '300 e 1574

Todi

 

04A05BAM1   

Color b/n 

Maestro del Purgatorio di Todi

Purgatorio di san Patrizio

(1347)

Todi

05A05BAM1   

Color b/n 

Maestro del Purgatorio di Todi

Purgatorio di san Patrizio

(1347)

Todi

 

06A05BAM1   

Color b/n 

Maestro del Purgatorio di Todi

Crocifisso e dolenti

Todi

1340 c.a

Todi (PG)

 

07A05BAM1    

Color

b/n 

Maestro del Purgatorio

Madonna delle Grazie 

 

 

08A05BAM1    

Color b/n 

Maestro della Dormitio

Madonna delle Grazie

Terni 

 

09A05BAM1    

Color b/n 

Maestro della Dormitio

Madonna delle Grazie

Terni 

 

10A05BAM1    

Color b/n 

Maestro della Dormitio

Madonna delle Grazie

Terni 

 

11A05BAM1    

color

Pittore del XIV sec.

Crocifissione e dolenti

Terni 

12A05BAM1   

Color b/n 

Maestro del Purgatorio di Todi

S. Antonio

Todi

13A05BAM1   

Color b/n 

Maestro del Purgatorio di Todi

La Rinuncia di s. francesco

Todi

 

14A05BAM1   

Color b/n 

Maestro del Purgatorio di Todi

Le stimmate di s. Francesco

Todi

 

15A05BAM1   

Color b/n 

Maestro di S: Fortunato

I Re magi

Todi

 

16A06TBAM1    

Color

 

Maestro di S: FOrtunato

Banchetto di Erode 

Todi

 

17A06TBAM1    

Color

Bresentazione al tempio 

Todi

 

18A05BAM1   

Color b/n 

Maestro di S. Fortunato

S. Nicoḷ e s. Fortunato

Todi

 

19A06TBAM1    

Color

Banchetto di Erode 

particolare

Todi

 

20A06TBAM1    

Color

Bresentazione al tempio , particolare

Todi

 

21A02BAM1   

Color

Maestro di Santa Giuliana

Passio Christi parete sx

1394

Provincia di Perugia